Празниците са най-истински, когато са споделени.
Отбелязваме Йорданов ден с нещо традиционно от специалната ни селекция коктейли, сервиран винаги в сребърна чаша.
Споделяме го с вас!