„Ключът към успеха е да съсредоточим нашия съзнателен ум върху неща, които истински желаем, а не върху неща, от които се страхуваме.“

#25години #труд #постоянство #мечти #успехи #награди #признание!
Благодарим ви, че сте с нас!
--------
"The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear."
25years #work #perseverance #dreams #success #rewards #recognition.
Thank you for being with us!